רשימת מיקומי משרדי העיר, העיר והכפר

כתובת אתר: http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/com/addr/jyu_top.htm

משרד ההגירה

כתובת אתר: http://www.immi-moj.go.jp/index.html

מידע על דרכון (משרד החוץ)

כתובת אתר: http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/

רשימת לשכות עניינים משפטיים ולשכות לעניינים משפטיים מחוזיים

כתובת אתר: http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

רשימת משרדי Hello

כתובת אתר: http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

רשימת סוכנויות המס הארציות ומיקומי משרדי המס

כתובת אתר: http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm

רשימת משרדי ציבור נוטריונים

כתובת אתר: http://www.koshonin.gr.jp/sho.html