Politică bazată pe legea privind protecția informațiilor cu caracter personal

■ Scopul utilizării informațiilor personale

  • Pentru trimiterea documentelor etc. în scopul desfășurării activității și pentru confirmare și contact atunci când există puncte neclare
  • Pentru răspunsuri la consultații și întrebări

■ Furnizarea către o terță parte
Cu excepția următoarelor cazuri, nu vom furniza sau dezvălui informațiile personale dobândite unei terțe părți fără acordul prealabil al persoanei.

  • La cererea legii
  • Când este necesar pentru a proteja viața umană, corpul sau proprietățile
  • Atunci când este necesar ca o instituție națională sau un organism public local sau o persoană însărcinată cu aceasta să coopereze în desfășurarea afacerilor prevăzute de lege.
  • Când depuneți documente la o funcție publică atunci când efectuați lucrări de supraveghere administrativă

■ Divulgarea / schimbarea / suspendarea / ștergerea informațiilor personale La biroul juridic general iSupport al corporației de control administrativ, am primit o cerere de divulgare / modificare / suspendare / ștergere a informațiilor personale păstrate de la persoana respectivă sau de la agentul său. În acest caz, vă vom confirma identitatea și vă vom răspunde cu promptitudine, cu excepția cazului în care legea sau compania le permite să refuze.
Vă rugăm să rețineți că pentru fiecare cerere se va percepe o taxă de 2.000 de yeni, ca taxă pentru solicitarea divulgării.