พื้นที่ที่สำนักงานของเราสามารถจัดการได้คือเมื่อพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่หลังการแต่งงานตกอยู่ภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

◆โตเกียว, ◆ชิบะ, ◆ไซตามะ, ◆อิบารากิ, ◆โทจิกิ, ◆กุมมะ, ◆นากาโนะ, ◆นีงาตะ, ◆ยามานาชิ◆คิวชู

ตามกฎทั่วไปเราต้องการพบคุณเป็นครั้งแรกและดำเนินการตามขั้นตอน แต่หากทำได้ยากในระยะไกลเป็นต้นโปรดส่งสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนหรือจดหมายที่ไม่ต้องใช้ การส่งต่อเป็นต้นโปรดทราบว่าเราจะยืนยันตัวตนของคุณ