Öncelikle, hangi ülkeden evlenmeyi seçerseniz seçin, Japon partner aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır.

Japon vatandaşları için şartlar

 1. evlenme niyeti var
 2. Evlilik yaşı erkekler için en az 18, kadınlar için en az 16 olmalıdır.
 3. (Zaten bir eşiniz varsa, tekrar evlenemezsiniz.)
 4. Evlilik, akraba evliliği veya eşle aynı soyadına sahip bir evlilik olmamalıdır (doğrudan kan akrabaları veya üçüncü dereceden akrabalık içindeki akrabalar birbirleriyle evlenemez).
 5. Küçükler durumunda, ebeveynlerinin rızası gereklidir.
 6. Kadın yeniden evlenirse, boşanmanın üzerinden altı ay geçmiş olmalıdır (ancak boşanmadan önce hamile kalmışsa, doğum tarihinden itibaren yeniden evlenebilir).

İkinci olarak, yabancı ortak aşağıdaki koşulları sağlamalıdır.

Bir Çin vatandaşı ile uluslararası evlilik durumunda

Çinli ortak,

 1. evlenme isteği
 2. Evlilik yaşı erkekler için en az 22, kadınlar için 20 yaşında olmalıdır.
 3. (Zaten bir eşiniz varsa, tekrar evlenemezsiniz.)
 4. (Bir kişinin zaten bir eşi varsa, tekrar evlenemez.) 4. Evlilik, akraba evliliği veya aynı soyadlı evlilik olmamalıdır.
 5. Hastalık nedeniyle yasak
 6. (Tıbben evlenmemesi gerektiğini gösteren bir hastalığı olanların evlenmesi yasaktır.
 7. (Evlenmelerini tıbbi açıdan engelleyen bir hastalığa yakalananların evlenmesi yasaktır.
 8. (Aktif görevdeki askeri personel, diplomatik personel, kamu güvenlik personeli, gizli servis personeli (vb), çalışma eğitimi almış olanlar ve cezaevinde görev yapanların Japon vatandaşlarıyla evlenmesine izin verilmez.

Bir Makao vatandaşı ile uluslararası evlilik durumunda

Macanese gerekir

 1. evlenme isteği
 2. Evlilik yaşı erkeklerde en az 16, kadınlarda 16 yaşında olmalıdır.
 3. Başvuru sahibi, hiçbir zaman deli bir kişi veya yetersiz bir kişi veya zihinsel bozukluk nedeniyle yarı beceriksiz bir kişi olmamalıdır.
 4. İkinci bir evlilik durumunda, önceki evlilik feshedilmiş olmalıdır.
 5. Başvuru sahibi, başvuranın yakın bir akrabası olmamalıdır (başvuranın birinci dereceden akrabası veya ikinci derece akraba veya yakınlık içindeki bir akrabasıyla evliliğe izin verilmez).
 6. Başvuru sahibi 18 yaşın altındaysa, ebeveyninin veya vasisinin izni yerine ebeveyninin veya vasisinin iznini veya mahkemenin iznini alması gerekir.

Vietnam vatandaşı ile uluslararası evlilik durumunda

Aşağıdaki koşullar gereklidir

 1. evlenme isteği
 2. Evlilik yaşı erkeklerde 20, kadınlarda 18 yaşından büyük olmalıdır.
 3. Evlilik, aynı cinsiyetten bir evlilik, yobazlık veya evlat edinilen ebeveynler ile evlat edinilmiş çocuklar arasındaki evlilik olmamalıdır.
 4. Evlilik, akraba evliliği veya aynı soyadlı evlilik olmamalıdır.
 5. Bir hukuk mahkemesinde dava açma ehliyetine sahip (sınırlı kapasiteye sahip bir kişi değil)
 6. akıl hastalığı veya HIV ile enfekte olmamalıdır.
 7. Kadın 6 aylık yeniden evlenme yasağının altında olmamalıdır.
  * Kadın 6 aylık yeniden evlenme yasağının altında olmamalıdır. 8. Vietnam’da yeniden evlenirken, önceki boşanma rızaya dayalı olmaktan çok adli olmalıdır.
 8. Evlilik, Vietnam’dan ayrılma veya yabancı vatandaşlık elde etme amaçlı sahte bir evlilik olmamalıdır.
 9. Kısa süreli vize ile Japonya’ya girdikten sonra evlilik gerçekleşmemelidir (“evlilik sözleşmesi yapma hukuki ehliyet belgesi” düzenlenmeyecektir).
  * Japonya’daki Vietnam büyükelçiliğinden veya konsolosluğundan evlilik cüzdanı almak için bir “Evliliğe Uygunluk Sertifikası” almanız gerekir.

Bir Filipin vatandaşı ile uluslararası evlilik durumunda

Evlilik cüzdanı almak için başvuru sahibinin

 1. Evlenme niyeti
 2. Evlilik yaşı erkekler için en az 18, kadınlar için en az 18 olmalıdır.
 3. Bağnaz bir evlilikte olmayın (eğer zaten bir eşiniz varsa, tekrar evlenemezsiniz).
 4. (Bir kişinin zaten bir eşi varsa, tekrar evlenemez.) 4. Evlilik, akraba veya aynı cinsiyetten evlilik olmamalıdır.
 5. Başvuru sahibi 20 yaşın altındaysa, ebeveynlerinin onayına sahip olmalıdır. Başvuru sahibi 21-25 yaşları arasındaysa, ebeveynlerinin tavsiyesini alması gerekir.
 6. Başvuru sahibi boşanmış bir kadın ise, evlilik iptal edilmiş veya Kişisel Durum Siciline kayıtlı nihai ve bağlayıcı bir kararname ile iptal edilmiş olmalıdır.
 7. belirli hastalıklardan muzdarip olmamak (örneğin belirli akıl hastalıkları)
 8. belirli cinayetler işlememiş olmak.

Bir Tayland vatandaşı ile uluslararası evlilik durumunda

Taylandlı kişi

 1. evlenme isteği
 2. Evlilik yaşı erkekler için en az 17, kadınlar için 17 yaşında olmalıdır.
 3. (Zaten bir eşiniz varsa, tekrar evlenemezsiniz.)
 4. Evlilik, akraba veya eşcinsel evlilik olmamalıdır.
 5. Küçükler durumunda, ebeveynlerinin rızası gereklidir.
 6. Bir kadın yeniden evlenirse boşanmanın üzerinden 310 gün geçmiş olmalıdır.
 7. Herhangi bir özel hastalığa yakalanmış olmamalıdır.

Singapurlu ile uluslararası evlilik durumunda

Singapurlu zorunluluk

Eğer müslümansan
 1. Evlenme niyeti
 2. Evlilik yaşı 18 veya üzeri olmalıdır (18 yaşın altındaki kadınlar için istisnalar yapılabilir).
 3. Singapurlu bir erkek kendi ülkesinde en fazla dört kadınla evlenebilir, ancak ikinci ve sonraki evlilikler için özel bir prosedür gereklidir.
 4. Evlilik aynı cinsiyetten veya ensest olmamalıdır.
 5. Müslüman kadın yeniden evlenme yasağı altında olmamalıdır.
 6. Müslümanların yeniden evlenme yasağı, boşandıktan 3 ay sonra ve önceki kocanın ölümünden 4 ay 10 gün sonradır.
Müslüman değilseniz
 1. evlenmeye istekli olmalısın
 2. Evlilik yaşı 21 yaşında veya daha büyük olmalıdır.
  * 18-21 yaş arası bir çocuk olması durumunda, meşru çocuk olması durumunda her iki ebeveynin rızası, gayri meşru çocuk olması durumunda ise annenin rızası gereklidir.
  * Çocuk 18 yaşından küçük ise Bakandan özel izin alınması gerekmektedir.
 3. Evlilik, aynı cinsiyetten evlilik, akraba evliliği veya yobazlık olmamalıdır (Müslüman Singapurlu erkekler için büyük eşliliğe izin verilir).

Malezyalı biriyle evleniyorsan

Malezyalılar için aşağıdaki koşullar geçerlidir

Eğer müslümansan
 1. Evlenme niyeti
 2. Evlilik yaşı 21 yaş ve üstü olmalıdır.
 3. Malezyalı bir erkek kendi ülkesinde en fazla dört kadınla evlenebilir, ancak ikinci ve sonraki evlilikler için özel bir prosedür gereklidir.
 4. Evlilik, aynı cinsiyetten bir evlilik veya ensest evlilik olmamalıdır.
 5. Müslüman kadın yeniden evlenme yasağı altında olmamalıdır.
 6. Müslümanların yeniden evlenme yasağı, boşandıktan 3 ay sonra ve önceki kocanın ölümünden 4 ay 10 gün sonradır.
Müslüman değilseniz
 1. evlenme isteği
 2. Evlilik yaşı 21 yaşında veya daha büyük olmalıdır.
  * 18-20 yaşları arasındaysanız babanızın rızası gereklidir.
  * Başvuru sahibi 16 veya 17 yaşın altındaysa, Malezya hükümetinin onayı gereklidir. 3.
 3. 16 veya 17 yaşın altındaysanız, Malezya hükümeti tarafından onaylanmanız gerekir. 3. Aynı cinsiyetten evlilik, ensest evlilik ya da eşlilik içinde olmamalısınız (Müslüman Malezyalı erkekler için büyük eşliliğe izin verilmektedir).

Endonezya ile uluslararası evlilik durumunda

Endonezyalılar

 1. evlenme isteği
 2. Evlilik yaşı erkekler için en az 19, kadınlar için 16 yaşında olmalıdır.
  * 21 yaşın altındaysanız, ebeveynlerinizin onayını almanız gerekir.
 3. Çift aynı İslami inancına sahip olmalıdır.
 4. Evlilik aynı cinsiyetten, akraba veya yiğit evlilik olmamalıdır (Müslüman Endonezyalı erkeklerin kendi ülkelerinde kocalı evlilikler yapmalarına izin verilir).
 5. eşcinsel evlilikte veya ensest evlilikte ve çift Müslüman değilse bağnaz bir evlilikte değil.
 6. Kadın yeniden evlenme yasağı döneminde olmamalıdır.
  * Endonezya’da yeniden evlenme yasağı boşanmadan 3 ay sonra ve önceki kocanın ölümünden 130 gün sonradır.
Nepalli ile uluslararası evlilik durumunda

Nepalli biriyle evlenmek istiyorsanız, yapmanız gerekenler

 1. evlenme isteği
 2. 16 yaş üstü kadınlar vasilerinin rızası ile evlenebilir, 18 yaş üstü kadınlar ise vasilerinin rızası olmadan evlenebilir.
 3. 18 yaşın üzerindeki kadınlar, vasilerinin rızası ile evlenebilir; 21 yaş üstü kadınlar, vasilerinin rızası olmadan evlenebilirler.
 4. taraflar arasındaki yaş farkı 20 yıldan fazla olmamalıdır.
 5. Evlilik büyük bir eşlilik olmamalı.
 6. Çiftin belli bir dereceye kadar akraba olmaması gerekir.

Hint vatandaşları ile uluslararası evlilik durumunda

Hindistan vatandaşları için şartlar

 1. evlenme isteği
 2. Her iki tarafın da büyük bir evlilik içinde olmaması gerekir (hiçbir tarafın hayatta kalan bir eşi olmamalıdır).
 3. Hiçbir taraf zihinsel engelli ya da akıl hastası değil.
 4. Evlilik yaşı erkekler için en az 21, kadınlar için en az 18 olmalıdır.
 5. Taraflar akraba ya da yakınlık açısından ilişkili değildir (yani taraflardan hiçbiri yasaklanmış bir ebeveyn değildir).
 6. 6 aylık yeniden evlenme yasağı süresi doldu.

Bir Sri Lankalı ile evleniyorsan

Sri Lanka partisi olmalı

 1. Evlenme niyeti
 2. Evlilik yaşı erkekler için en az 16, kadınlar için en az 12 yıl olmalıdır (Avrupalılar ve özerk Avrupa şehirlerinin vatandaşları için 14 yıl).
 3. kocaman bir evlilik içinde olmamalıdırlar (eğer zaten bir eşleri varsa, tekrar evlenemezler)
 4. akraba veya yakınlık ile ilgili olmamalıdır (aynı ailenin üyeleri ile aynı ailenin üyeleri arasında veya aynı ailenin üyeleri ile farklı ailelerin üyeleri arasında, aynı veya farklı ebeveynlere sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın, evliliğe izin verilmez). (Doshin partisindeki kayınlar söz konusu olduğunda, bu sadece asil aile için geçerlidir, teminat akrabaları için geçerli değildir.

Myanmarese ile uluslararası evlilik durumunda

Myanmar halkının (Budistler) aşağıdaki koşullara sahip olması gerekir.

 1. Evlenme niyeti
 2. Erkek evlenmek için yasal yaşta olmalıdır.
  (Budist bir adam, fiziksel evlilik yaşına ulaştıktan sonra herhangi bir zamanda ebeveynlerinin veya vasisinin rızası olmadan geçerli bir evliliğe girebilir.
  (Ancak, 18 yaşın altındaki bir Budist adam geçerli bir taahhütte bulunamaz. gelecekte bir kadınla evlenmek.
 3. Kadınlar, ebeveynlerinin veya velilerinin rızası ile 20 yaşın üzerinde bekar, dul, boşanmış veya 20 yaşın altında bekar kişiler olmalıdır.
 4. Evlilik, halkın hissiyatını kıracak kadar yakın olmamalıdır.
 5. Çift birlikte yaşamaya başlamış olmalı.

Tayvan vatandaşı ile uluslararası evlilik durumunda

Tayvanlı kişi

 1. Evlenme niyeti
 2. Evlilik yaşı erkekler için en az 18, kadınlar için en az 16 yaşında olmalıdır.
 3. (Zaten bir eşiniz varsa, tekrar evlenemezsiniz.)
 4. (Halihazırda bir eşiniz varsa, tekrar evlenemezsiniz.) 4. Yakın bir akrabanızla evlenmemeli veya eşinizle aynı soyadına sahip olmamalısınız.

Kore vatandaşları ile uluslararası evlilik durumunda

Koreliler için gereksinimler Japonlar ile aynıdır.

Japonca ile aynı.

 1. Evlenme niyeti
 2. Evlilik yaşı erkekler için en az 18, kadınlar için en az 16 yaşında olmalıdır.
 3. (Zaten bir eşiniz varsa, tekrar evlenemezsiniz.)
 4. Evlilik, akraba evliliği veya eşle aynı soyadına sahip bir evlilik olmamalıdır (doğrudan kan akrabaları veya üçüncü dereceden akrabalık içindeki akrabalar birbirleriyle evlenemez).
 5. Küçükler durumunda, ebeveynlerinin rızası gereklidir.
 6. Bir kadın yeniden evlenirse, boşanmanın üzerinden altı ay geçmiş olmalıdır (ancak boşanmadan önce hamile kalmışsa, doğum tarihinden itibaren yeniden evlenebilir).

Bir Rus vatandaşı ile uluslararası evlilik durumunda

Bir Rus vatandaşı ile evli iseniz, aşağıdaki koşullar gereklidir

 1. Evlenme niyeti
 2. Evlilik yaşı erkekler için en az 18, kadınlar için en az 18 olmalıdır.
 3. Çift, birden fazla evli olmamalıdır (eğer zaten bir eşleri varsa, birden fazla evlenemezler).
 4. (Bir kişinin zaten bir eşi varsa, tekrar evlenemez.) 4. Evlilik, akraba evliliği veya aynı soyadlı evlilik olmamalıdır.
 5. Hastalık nedeniyle yasak
 6. (Tıbben evliliğe uygun olmadığı düşünülen bir hastalığı olanların evlenmesi yasaktır.

Brezilya vatandaşı ile uluslararası evlilik durumunda

Brezilya vatandaşı ile uluslararası evlilik durumunda, aşağıdaki koşullar gereklidir

 1. evlenme isteği
 2. Evlilik yaşı hem erkek hem de kadın için en az 16 yıl olmalıdır. (Çift evlilik yaşı gelmemiş olsa bile hamilelik durumunda istisnalar yapılabilir.
 3. Küçükler (21 yaş altı) durumunda, ebeveynlerinin veya yasal temsilcilerinin izni gereklidir.
 4. büyük eşlilik yok
 5. (Doğrudan kan soyu mensupları, doğrudan kayınpederleri, erkek ve kız kardeşler arasında veya üçüncü derece akrabalık içindeki akrabalar arasında evlenmeye izin verilmez).
 6. Bir kadın, dul kaldığı andan itibaren on ay geçmeden veya önceki evliliği hükümsüzlük veya fesih nedeniyle feshedildikten sonra yeni bir evliliğe giremez.
 7. mülkiyet elden çıkarılmıştır. (Evlilik malını mirasçılarına devralmayan veya mirasçılarına dağıtmayan vefat etmiş eşin çocukları olan bir dul veya dul kadının evlenmesine izin verilmez.
 8. evlilik, medeni hayatın yürütülmesi için gerekli olarak tanımlanamayan zihinsel engelli bir kişi tarafından gerçekleştirilmez.

Moldovalılarla Uluslararası Evlilik

Moldovalılar gerekir

 1. evlenme isteği
 2. Asgari evlilik yaşı erkekler için 18, kadınlar için 16’dır. (Erkeklerin evlilik yaşı haklı sebepler ve her iki ebeveynin de rızası ile 16 yaşına indirilebilir)
 3. Evlilik akrabalıktan uzak olmalıdır. (Erkeklerin evlilik yaşı, geçerli bir sebep varsa ve ebeveynler de aynı fikirde ise 16 yaşına indirilir.
  • Yakın akrabalar arasında dördüncü dereceye kadar akrabalık arasında, kardeşler arasında ve yarı ebeveyn ve yarı kardeşler arasında.
  • Evlat edinen ebeveyn ile evlat edinen çocuğu arasında
  • Evlat edinen bir ebeveyn ile onun evlatlık çocuğu arasında.
  • Bir vasi ile reşit olmayan kişi arasında (vesayet süresince)
  • Aynı cinsiyetten biri arasında.
 4. (Taraflardan biri evli ise evlilik gerçekleşemez.

Bir Amerikalıyla Uluslararası Evlilik

Aşağıdakiler Amerikan vatandaşları için gerekliliklerdir

 1. Evlilik yaşı erkekler için en az 21, kadınlar için en az 18 olmalıdır. (Bununla birlikte, eyalet yasalarına göre, her iki ebeveynin de rızası ile, bir erkek 18 yaşında veya daha büyükken ve 16 yaşında veya daha büyük bir kadınla evlenebilir.

Bir Türk Vatandaşı ile Uluslararası Evlilik

Aşağıdakiler Türk vatandaşları için gerekliliklerdir

 1. evlenme isteği
 2. Evlenebilmek için erkeğin 17, kadının ise 15 yaşında olması gerekir. (Ancak, özel durumlarda hâkim, 15 yaşını doldurmuş bir erkeğe veya 14 yaşını doldurmuş bir kadına, ebeveyni veya vasisinin görüşünü aldıktan sonra evlenme izni verebilir.
 3. Akıl hastalığı olan kişilerin evlenmesine izin verilmez.
 4. Küçükler söz konusu olduğunda, ebeveynlerinin veya vasilerinin rızası gereklidir (ebeveynlerden yalnızca birinin ebeveyn yetkisi varsa, diğer ebeveynin rızası yeterlidir).
 5. Yasaklanan kişinin evlenmesi için velinin rızası gereklidir (eğer vasi rıza vermeyi reddederse, veli veli rızasını almak için dava açabilir).
 6. Evlilik, yakın akraba evliliği olmamalıdır. Aşağıdaki kişiler evlenemez
  • Bir kişi, yakın akrabasının bir üyesi olan, bir erkek veya kız kardeşi (üvey ebeveynleri dahil), amcası veya yeğeni, teyzesi veya yeğeni, dadı veya bir çocuk tarafından büyütülen bir kişiyle evlenemez. dadı veya bebek erkek veya kız kardeş.
  • Doğrusal torunlar (evlilikleri feshedilmiş olanlar dahil)
  • Evlat edinen ebeveynler veya eşleri ve evlat edinilen çocukları veya eşleri
 7. Yeniden evlenmek isteyen bir kişi, önceki evliliğin eşinin ölümü, boşanma vb. İle feshedildiğini veya önceki evliliğin hükümsüz ve hükümsüz olduğunu ilan eden bir kararname çıkarıldığını kanıtlamalıdır.
 8. Başvuru sahibi yeniden evlenirse, boşanmanın üzerinden 300 gün geçmiş olmalıdır.
  (Bununla birlikte, kadın doğum yapmışsa veya eski kocasından çocuk sahibi olma ihtimali yoksa, hâkim 300 günlük süreyi kısaltabilir.
  (Bir erkek eski karısıyla yeniden evlenirse ve bir kadın eski kocasıyla yeniden evlenirse hakem 300 günlük süreyi kısaltabilir)

İran vatandaşları ile uluslararası evlilik durumunda

İran partisi olmalı

 1. Evlenme niyeti
 2. Evlilik yaşı erkekler için en az 18, kadınlar için en az 15 olmalıdır. (Ancak evlilik için geçerli bir sebep varsa mahkeme, Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine erkekler için 15, kadınlar için 13 yaş aralığında yaş sınırından feragat edebilir.
 3. Bir kadın 15 yaşına geldiyse ancak 18 yaşına gelmediyse, velisi izin vermelidir. (Daha önce hiç evlenmemiş kadınların 18 yaşını doldurmuş olsalar bile babalarından veya büyükbabalarından izin almaları gerekir.
 4. (Daha önce hiç evlenmemiş kadınların 18 yaşını doldurmuş olsalar bile babalarından veya büyükbabalarından izin almaları gerekir.
 5. Evlat edinen ebeveyn-çocuk (süt akraba) ilişkisi yok.
 6. Müslüman bir kadın söz konusu olduğunda, partneri Müslüman olmalıdır.
 7. Kadın İranlıysa ve bir yabancıyla evleniyorsa, hükümetten özel izin alması gerekir.
 8. Yeniden evlenirse, arka arkaya üç adet dönemi için boşanmış olmalıdır (eğer hamile ise, doğum yapana kadar yeniden evlenmemelidir).
 9. Kadın, kocasının ölümünden sonra yeniden evlenirse, kocanın ölümü ile çocuğun doğumu arasında dört ay on gün geçmiş olmalıdır (eğer kadın hamile ise ölümü arasında dört ay on gün geçmiş olmalıdır. kocası ve çocuğun doğumu).

Bir İsrailli ile uluslararası evlilik durumunda

Bir İsrailli ile uluslararası evlilik durumunda, aşağıdaki koşullar gereklidir

 1. evlenme isteği
 2. Erkekler için evlilik yaşı yoktur. 2. Evlilik yaşı en az 16 yaşında olmalıdır. (16 yaşında olması durumunda mahkeme izni gereklidir)

Hem Japon hem de yabancı eş, evlenebilmek için yukarıdaki gereksinimleri karşılamalıdır.