Bir Romanya vatandaşı ile evlenmenin iki yolu vardır: ilk olarak Japonya’da evlilik cüzdanını ibraz ederek ve ikinci olarak ilk olarak Romanya belediye binasında evlilik prosedürünü tamamlayarak.

【Japonya’da evliliğinizi önce nasıl kaydettirirsiniz? 】

(1) Romanya vatandaşları Tokyo’daki Romanya Büyükelçiliğinden bekar ve evlenebilecek durumda olduklarına dair bir belge alırlar.

【Romanya vatandaşları】 ・ Doğum belgesi.
・Pasaport.
*Önceki evlilikler söz konusu olduğunda, eş boşanmışsa Romanya mahkemesinden alınmış bir boşanma kararı veya eş vefat etmişse bir ölüm belgesi gereklidir.

(2) Evlilik cüzdanını Japonya’daki belediye ofisine gönderin.

【Gerekli belgeler】.

・Evlilik kaydı
・Yukarıda (1)’de belirtilen yeminli beyan belgesi (Japonca tercümesi ile birlikte).
・Romanya vatandaşları için doğum belgeleri (Japonca çevirisi ile birlikte).
・İkamet kartı (Japonya’da ikamet ediyorsanız)
・Japon fotoğraflı kimlik belgesi (örn. ehliyet) ve kişisel mühür.
*Evlilik Japon vatandaşının ikametgahı dışında kaydedilmişse, aile kütüğünün bir kopyası da gereklidir.
*Romanya vatandaşı daha önce evlenmişse, eş boşanmışsa Romanya mahkemesinden yazılı bir boşanma kararı veya vefat durumunda ölüm belgesi gereklidir.

(3) Japonya’daki Romanya Büyükelçiliğine bildirimde bulunulması (evlilik tescilinden sonraki 6 ay içinde).

【Gerekli belgeler】.

・Evlilik kaydının kabul belgesi ve evlendikten sonra aile kütüğünün bir kopyası (Dışişleri Bakanlığı tarafından apostil olarak onaylanmış).
・İki tarafın pasaportları.
・Romanya vatandaşları için doğum belgeleri.

【Romanya’da ilk evlilik nasıl yapılır】.

(1) Japon vatandaşları Romanya’daki Japonya Büyükelçiliğinden Evlenmeye Uygunluk Belgesi (Bekarlık Belgesi) alırlar.

【Japon vatandaşları için gerekli belgeler】.
Aile kütüğü ve pasaport
*Önceki bir evlilik durumunda, eş boşanmışsa boşanma belgesi veya eş vefat etmişse ölüm belgesi gereklidir.

(2) Evlilik formalitelerini tamamlamak için Romen kişinin ikamet ettiği yerin belediye binasına gidin.

【Gerekli belgeler】.

・Evlilik Beyannamesi.
*Eğer Japon kişi Romence bilmiyorsa, genellikle yetkili bir tercümana ihtiyaç duyulur.
・Japon vatandaşları için evlenmeye uygunluk belgesi.
・Aile kütüğü (Romence tercümesi, apostil tasdikli).
*Japon vatandaşının evlilik geçmişi varsa, eş ölmüşse ölümü veya eş ayrılmışsa boşanmayı gösteren aile kütüğünün bir kopyası gereklidir.
・Her iki tarafın sağlık sertifikaları (Romen kişinin ikamet ettiği yerdeki belediye tarafından belirlenen hastane tarafından düzenlenmiştir. 14 gün boyunca geçerlidir)
・İki tarafın pasaportları.
・Romanya vatandaşlarının doğum belgeleri ve kimlik belgeleri.
*Daha önce evliyseniz, eşiniz öldüyse bir ölüm belgesine veya ayrıldıysanız bir boşanma belgesine de ihtiyacınız olacaktır.

(3) Yukarıda (2)’de belirtilen Belediye tarafından evliliğin 10 gün süreyle halka duyurulmasından sonra, başvurudan sonraki 11 ila 14 gün arasında resmi nikah töreni düzenlenir. Evlilik cüzdanı, evliliğin iki şahit eşliğinde tescil edilmesinden yaklaşık iki hafta sonra verilir

*Eğer Japon kişi Romence bilmiyorsa, genellikle yetkili bir tercümana ihtiyaç duyulur.

(4) Romanya Dışişleri Bakanlığı’ndan evlilik cüzdanı ile ilgili onay aldıktan sonra evlilik cüzdanını Romanya’daki Japonya Büyükelçiliği’ne veya bir Japon belediyesine (evliliğin kaydedilmesinden sonraki üç ay içinde) gönderin.

【Gerekli belgeler】.

・Evlilik cüzdanı (Japonca tercümesi ile birlikte)
・Aile kütüğünün bir kopyası (ikamet yerinde ibraz edilmesi halinde gerekli değildir)
・İki tarafın pasaportları (Romanya vatandaşları için Japonca tercümeleri ile birlikte).
・Romanya vatandaşları için doğum belgeleri (Japonca çevirisi ile birlikte).