Există două modalități de a te căsători cu un cetățean român: prima este să depui certificatul de căsătorie în Japonia, iar a doua este să îndeplinești mai întâi procedura de căsătorie la primăria din România.

[Cum să vă înregistrați mai întâi căsătoria în Japonia]

(1) Cetățenii români obțin un certificat de la Ambasada României la Tokyo prin care se jură că sunt necăsătoriți și că pot să se căsătorească.

[Cetățeni români]・Certificat de naștere.
・Pașaport.
*În cazul căsătoriilor anterioare, este necesară o sentință de divorț de la o instanță română, dacă soțul/soția este divorțat(ă), sau un certificat de deces în caz de deces.

(2) Depuneți certificatul de căsătorie la biroul municipal din Japonia.

[Documente necesare].

・Înregistrarea căsătoriei
・Certificatul de declarație sub jurământ (cu traducere în limba japoneză) de la punctul (1) de mai sus.
・Certificate de naștere (cu traducere în limba japoneză) pentru cetățenii români.
・Carte de rezidență (dacă sunteți rezident în Japonia)
・un act de identitate japonez cu fotografie (de exemplu, permis de conducere) și un sigiliu personal.
*În cazul în care înregistrarea căsătoriei este depusă în afara domiciliului cetățeanului japonez, este necesară, de asemenea, o copie a registrului de familie.
*În cazul în care cetățeanul român a mai fost căsătorit înainte, este necesară o sentință scrisă de divorț de la o instanță română, dacă soțul/soția a divorțat, sau un certificat de deces, dacă soțul/soția a decedat.

(3) Notificarea de raportare la Ambasada României în Japonia (în termen de 6 luni de la înregistrarea căsătoriei).

[Documente necesare].

・Certificatul de acceptare a înregistrării căsătoriei și o copie a registrului de familie după căsătorie (certificată cu apostila de către Ministerul Afacerilor Externe).
・Pașapoartele celor două părți.
・Certificate de naștere pentru cetățenii români.

[Cum să te căsătorești prima dată în România].

(1) Cetățenii japonezi obțin un certificat de aptitudine pentru căsătorie (certificat de unicat) de la Ambasada Japoniei în România.

[Documente necesare pentru cetățenii japonezi].
Registrul de familie și pașaportul
*În cazul unei căsătorii anterioare, este necesar un certificat de divorț, dacă soțul/soția este divorțat(ă), sau un certificat de deces, dacă soțul/soția a decedat.

(2) Să se prezinte la primăria din localitatea de reședință a persoanei române pentru a îndeplini formalitățile de căsătorie.

[Documente necesare].

・Declarație pe proprie răspundere de căsătorie.
*În cazul în care persoana japoneză nu înțelege limba română, este de obicei necesar un interpret autorizat.
・Certificat de aptitudine la căsătorie pentru cetățenii japonezi.
∙ Registrul de familie (traducere în limba română, cu certificare prin apostilă).
*În cazul în care cetățeanul japonez are antecedente matrimoniale, este necesară o copie a registrului de familie care să ateste decesul, dacă soțul/soția a decedat, sau divorțul, dacă soțul/soția s-a separat.
・Certificatele de sănătate ale celor două părți (eliberate de spitalul desemnat de primăria din localitatea de reședință a persoanei române. Valabil timp de 14 zile)
・Pașapoartele celor două părți.
・Certificatele de naștere și actele de identitate ale cetățenilor români.
*Dacă ați mai fost căsătorit, veți avea nevoie și de un certificat de deces, dacă soțul/soția a decedat, sau de un certificat de divorț, dacă v-ați separat.

(3) După anunțarea publică a căsătoriei de către primărie în termen de 10 zile de la (2) de mai sus, ceremonia de căsătorie civilă are loc între 11 și 14 zile de la depunerea cererii. Certificatul de căsătorie se eliberează la aproximativ două săptămâni de la înregistrarea căsătoriei, însoțită de doi martori.

*În cazul în care persoana japoneză nu înțelege limba română, este de obicei necesar un interpret autorizat.

(4) Să depună certificatul de căsătorie la Ambasada Japoniei în România sau la o primărie japoneză (în termen de 3 luni de la înregistrarea căsătoriei) după primirea certificatului de căsătorie de la Ministerul Afacerilor Externe din România.

[Documente necesare].

・Certificat de căsătorie (cu traducere în limba japoneză)
・O copie a registrului de familie (nu este necesară dacă este depusă la locul de domiciliu)
・Pașapoartele celor două părți (cu traducerea în limba japoneză pentru cetățenii români).
・Certificate de naștere (cu traducere în limba japoneză) pentru cetățenii români.