با تشکر از شما برای برنامه شما.

ما با یک ایمیل دعوت به شما پاسخ خواهیم داد ، بنابراین لطفاً کمی صبر کنید.

اگر در طی 2 روز از برنامه به جز شنبه ها ، یکشنبه ها و روزهای تعطیل ایمیل پاسخ دریافت نکنید ، ممکن است در پوشه نامه ناخواسته ، مشکل ارتباطی ، خطای ورودی آدرس ایمیل و غیره باشد. در این صورت ، ما از مشکل پیش آمده عذرخواهی می کنیم ، اما اگر بعد از تأیید با روش دیگری از جمله تلفن با ما تماس بگیرید ، از آن استقبال می کنیم

من می خواهم فروتنانه از شما تشکر کنم.