منطقه ای که دفتر ما می تواند از پس آن برآید زمانی است که منطقه ای که پس از ازدواج در آن زندگی می کنید تحت هر یک از موارد زیر باشد.

◆ توکیو ، ◆ چیبا ، ◆ سایاتاما ، ◆ ایباراکی ، ◆ توچیگی ، ◆ گونما ، ◆ ناگانو ، ◆ نیگاتا ، ◆ یاماناشی ◆ کیوشو

به عنوان یک قاعده کلی ، ما می خواهیم برای اولین بار با شما ملاقات کنیم و مراحل را ادامه دهیم ، اما اگر انجام آن از راه دور و غیره دشوار است ، لطفا یک نسخه از سند تأیید هویت یا نامه الکترونیکی ارسال کنید که نیازی به آن نیست حمل و نقل و غیره لطفا توجه داشته باشید که ما هویت شما را تأیید می کنیم.