جریان رویه هنگام انجام ازدواج بین المللی با مالزیایی از طرف ژاپنی |
همسر مرکز آژانس اخذ ویزا همسر برای ازدواج بین المللی

رویه های ازدواج با مالزی را می توان به هر دو روش زیر انجام داد ، اما مالزیایی که در ژاپن آدرس ندارد ، معمولاً ابتدا باید از طرف مالزی روش ازدواج را طی کند.

چگونه از طرف ژاپنی ازدواج کنیم

مردم مردم مالزی در سفارت مالزی در ژاپن “گواهی صلاحیت ازدواج” دریافت می کنند

مدارک زیر برای بدست آوردن آن لازم است. اگر 16 یا 17 ساله هستید ، به تأیید دولت مالزی و اگر 18 تا 20 ساله هستید ، به تأیید پدر نیاز دارید. اگر ازدواج کرده باشید در صورت طلاق همسرتان به گواهی فوت و در صورت طلاق همسرتان به گواهی طلاق نیز نیاز خواهید داشت.

(مدارک لازم برای مالزیایی های مسلمان)

 • گذرنامه (مردم ژاپن می توانند از گواهینامه رانندگی یا کارت بیمه درمانی استفاده کنند)
 • کتاب ثبت خانواده ژاپنی (گزیده)
 • کارت رزیدنت ژاپن
 • گواهی پذیرش اسلامی شخص ژاپنی
  * مردم ژاپن باید از قبل در اسلام ثبت نام کنند.
 • اجازه ازدواج برای پدر یا امام (معلم اسلامی)
  * در صورت زن بودن ژاپنی یا مالزیایی الزامی است.
 • IC (کارت شناسایی) برای مردم مالزی
 • شناسنامه برای مردم مالزی
 • اجازه ازدواج از یک م دینیسسه مذهبی در مالزی

(مدارک مورد نیاز برای غیر مسلمانان مالزی)

 • گذرنامه (گواهینامه رانندگی یا کارت بیمه درمانی ژاپن قابل قبول است)
 • گواهی نیاز ازدواج ژاپنی و ترجمه آن
 • IC مالزی (کارت شناسایی)
 • برای افراد و گواهی مجردی برای مالزیایی ها

* با سوگند در سفارت مالزی در ژاپن و ارائه مبایعه نامه به دفتر ثبت ازدواج در مالزی از طریق خانواده خود می توانید گواهی مجرد بودن را دریافت کنید.

ثبت ثبت ازدواج را به دفتر شهرداری در ژاپن ارسال کنید

مدارک زیر هنگام ارائه ثبت ازدواج لازم است.

 • گواهی تحقق الزامات ازدواج برای مردم مالزی
 • گذرنامه برای مردم مالزی

* هنگام گزارش دادن در خارج از محل سکونت ثبت شده ژاپنی ها ، کپی از ثبت نام خانواده نیز لازم است.

در داخل ظرف 6 ماه پس از اعلامیه ازدواج ، این اعلان را به سفارت مالزی در ژاپن گزارش دهید.

علاوه بر اطلاع رسانی ، اسناد زیر نیز لازم است.

 • گواهی پذیرش ثبت ازدواج یا گواهی مواردی که باید در ثبت ازدواج بیان شود
  * اگر مالزی مسلمان نیست ، مدارک زیر نیز لازم است.
 • گذرنامه (ژاپنی و مالزی)
 • کارت اقامت (در صورت اقامت مالزی)
 • ثبت نام خانواده بعد از ازدواج (گزیده)
 • کارت اقامت بعد از ازدواج
 • IC مالزی (کارت شناسایی)
 • گواهی تولد برای مالزیایی ها

نحوه ازدواج از مالزی

(1) مردم ژاپن در سفارت ژاپن در مالزی “گواهی صلاحیت ازدواج” دریافت می کنند

مدارک زیر برای دریافت گواهینامه لازم است. اگر سابقه ازدواج دارید ، در صورت طلاق همسرتان باید گواهی فوت و اگر همسرتان از سفارت ژاپن در مالزی طلاق گرفته است ، گواهی طلاق بگیرید.

 • پاسپورت ژاپنی
 • ثبت نام خانواده ژاپنی (گزیده) (ظرف 3 ماه صادر می شود)
 • IC مالزی (کارت شناسایی)

(2) یک فرد ژاپنی به وزارت امور خارجه مالزی می رود و توسط گواهینامه یک شخص ژاپنی مبنی بر احراز شرایط ازدواج تأیید می شود.

گذرنامه خود را برای ژاپن و IC (کارت شناسایی) برای مالزی همراه داشته باشید.

(3) ثبت ازدواج را در JPN (Jabatan Pendaftaran Negara ، اداره ثبت ملی) محل سکونت خود ثبت کنید.

مالزیایی ها در صورت داشتن سن 16 یا 17 سالگی به تأیید دولت مالزی و اگر 18 تا 20 سالگی به تأیید پدر خود نیاز دارند.

 • ثبت نام ازدواج
  * در JPN کوالالامپور موجود است. در مورد نامه پستی ، 2 تا 3 هفته طول می کشد تا مدارک برسد.
 • گواهی تحقق الزامات ازدواج
 • یک کپی از ثبت نام خانوادگی مردم ژاپن
 • کپی پاسپورت مردم ژاپن
 • IC (کارت شناسایی) مالزیایی ها

(4) اگر پس از ارسال ثبت ازدواج در دفتر دولت به مدت 21 روز اعتراضی وجود نداشته باشد ، مراسم در JPN محل اقامت ثبت شده برگزار می شود.

(5) گزارش اطلاع رسانی (اعلامیه ازدواج) را به سفارت ژاپن در مالزی یا دفتر شهرداری ژاپن ارائه دهید.

 • ثبت ازدواج: 2 نسخه
 • ثبت نام خانوادگی همسر ژاپنی (در مدت 6 ماه صادر شده): 2 نسخه
 • سند ازدواج (سند ازدواج اسلامی در صورت مسلمان بودن مالزی)
 • کارت پذیرش اسلامی برای همسر ژاپنی (در صورت مسلمان بودن مالزی)
 • شناسنامه برای
 • همسر مالزیایی
 • IC (کارت شناسایی) برای همسر مالزیایی
 • * به جز ثبت ازدواج و ثبت نام خانوادگی اصل را ارائه دهید و هر کدام دو نسخه از آن را ارسال کنید.
 • * برای اسنادی که به زبان ژاپنی نوشته نشده اند ، لازم است چندین ترجمه ژاپنی اضافه شود.

حداکثر 4 مرد مسلمان می توانند همسر داشته باشند. با این حال ، اقدامات ویژه ای برای همسران دوم و بعدی لازم است.

دفتر ما می تواند در روند ازدواج بین المللی با یک مالزی به شما کمک کند. لطفا برای ارتباط با ما راحت باشید.