Là một mặt hàng bắt buộc.

  Vui lòng kiểm tra mục yêu cầu

  Ngày dự kiến ​​cho cuộc phỏng vấn

  Lựa chọn đầu tiên:ngày thời gian

  Lựa chọn thứ hai:ngày thời gian

  Lựa chọn thứ ba:ngày thời gian

  Khi đăng ký thủ tục, vui lòng chọn ứng dụng mong muốn từ các mục sau.

  Thông tin liên lạc

  Tên

  Địa chỉ (trong trường hợp là công ty, vị trí của nó)

   Mã bưu điện

   Các tỉnh

   Tp.

   Địa chỉ đường phố, v.v.

   Tên tòa nhà

  số điện thoại

  địa chỉ thư điện tử

  Thông tin hoặc thắc mắc