ישנן שתי דרכים להתחתן עם רומני, האחת היא להגיש תחילה רישום נישואין ביפן, והשנייה היא ללכת לבית העירייה ברומניה כדי להשלים תחילה את הליך הנישואין.

[כיצד להגיש תחילה רישום נישואין ביפן]

① השג אישור המעיד שרומני יכול להתחתן כרווק בשגרירות רומניה ביפן.

[מסמכים נדרשים עבור רומנים]・תעודת לידה
·דַרכּוֹן
* אם הייתם נשואים, נדרשת צו גירושין מבית משפט ברומניה אם בן הזוג גרוש, ותעודת פטירה נדרשת אם בן הזוג שלכם אלמן.

②שלח רישום נישואין למשרד העירוני ביפן

【מסמכים נדרשים】

·רישום נישואין
・תעודת שבועה שהוזכרה ב-① לעיל (עם תרגום ליפנית)
・תעודת לידה רומנית (עם תרגום ליפנית)
・כרטיס מגורים (אם אתה מתגורר ביפן)
・תעודה עם תמונה של יפני (רישיון נהיגה וכו'), חותם
*העתק מפנקס המשפחה נדרש גם בעת הגשת רישום נישואין במקום שאינו מגוריו הרשום של יפני.
* אם לרומני יש היסטוריה של נישואים, אם בן הזוג גרוש, נדרשת צו גירושין מבית משפט ברומניה, ואם בן הזוג התאלמן, נדרשת תעודת פטירה.

③ שלח דיווח לשגרירות רומניה ביפן (תוך 6 חודשים מיום רישום הנישואין)

【מסמכים נדרשים】

・תעודת קבלה לרישום נישואין, רישום משפחה לאחר נישואין (אפוסטיל מאושר על ידי משרד החוץ)
・דרכונים של שני הצדדים
・תעודת לידה רומנית

[איך להתחתן קודם ברומניה]

① יפני מקבל תעודת כשירות משפטית להינשא (תעודה יחידה) בשגרירות יפן ברומניה.

[מסמכים נדרשים ליפנים]
・רישום משפחה ・דרכון
* אם התחתנתם, נדרשת תעודת גירושין אם בן הזוג גרוש, ותעודת פטירה נדרשת אם בן הזוג שלך אלמן.

②בצע הליכי נישואין בבית העירייה של מקום מגוריו של האדם הרומני

【מסמכים נדרשים】

・ שבועת נישואין
*אם יפני אינו מבין רומנית, לרוב נדרש מתורגמן מוסמך.
・תעודת כשירות משפטית להתחתן עם יפני
・רישום משפחה (תרגום רומנית, עם אישור אפוסטיל)
*אם אדם יפני היה נשוי, נדרש עותק מאושר של פנקס המשפחה אם בן הזוג התאלמן, או אם בן הזוג גרוש.
・תעודה רפואית לשני הצדדים (ניתנת על ידי בית חולים המיועד על ידי העירייה במקום מגוריו של הרומני. תקף ל-14 ימים)
・דרכונים של שני הצדדים
・תעודת לידה רומנית, תעודת זהות
* אם התחתנתם, נדרשת תעודת פטירה אם בן הזוג נפטר, ותעודת גירושין נדרשת אם בן הזוג גרוש.

(3) בית העירייה של (2) לעיל יקיים טקס נישואין אזרחי בין ה-11 ל-14 בבקשה לאחר הודעה של 10 ימים על נישואין. תעודת נישואין ניתנת כשבועיים לאחר רישום הנישואין עם שני עדים.

*אם יפני אינו מבין רומנית, לרוב נדרש מתורגמן מוסמך.

④ קבל את תעודת הנישואין מאושרת על ידי משרד החוץ של רומניה והגש את רישום הנישואין לשגרירות יפן ברומניה או לעיריות יפן (תוך 3 חודשים מיום רישום הנישואין)

【מסמכים נדרשים】

・תעודת נישואין (עם תרגום ליפנית)
・תעודת רישום משפחה (לא נדרש בהגשה בבית הקבע)
・דרכונים של שני הצדדים (עם תרגום ליפנית לרומניים)
・תעודת לידה רומנית (עם תרגום ליפנית)